Quotes from Viper's Tangle

François Mauriac ·  312 pages

Rating: (1.7K votes)


“Πλησιάζεις εύκολα μια ζωντανή ψυχή, και μέσα απ’ το έγκλημα, και μέσα από τα πιο θλιβερά βίτσια, - μα η βλακεία είναι αδιαπέραστη.”
― François Mauriac, quote from Viper's Tangle


“Πόσο είναι παράξενο, σ’ αυτές τις αρχές της ζωής που μας δίνεται λίγη ευτυχία, να μη μας προειδοποιεί καμία φωνή: Όσα χρόνια κι αν ζήσεις, δε θα ‘χεις άλλη χαρά στη ζωή σου απ’ αυτές τις λίγες ώρες. Απόλαυσέ τις ως την στερνή σταγόνα τους, γιατί, ύστερ’ απ’ αυτό, δεν υπάρχει τίποτα για σένα. Αυτή η πρώτη πηγή που βρήκες, είναι και η τελευταία. Σβήσε τη δίψα σου μια για πάντα: δε θα ξαναπιείς πια.”
― François Mauriac, quote from Viper's Tangle


“I felt at one and the same time quite close, within reach of my hand, and yet an infinite distance away, an unknown world of goodness. Often Isa had said to me: 'You, who see nothing but evil.... You, who see evil everywhere....' It was true, and it was not true.”
― François Mauriac, quote from Viper's Tangle


“I remained standing in the middle of the room, swaying on my feet as though I had received a blow. I thought of my life and saw what it had been. No one could swim against such a current of mud. I had been a man so horrible that he could have no friend. But wasn't that, I asked myself, because I had always been incapable of wearing a disguise? If all men went through life with unmasked faces, as I had done for half a century, one might be surprised to find how little difference there was between them. But, in fact, no one lives with his face uncovered, no one. Most men ape greatness or nobility. Though they do not know it, they conform to certain fixed types, literary or other. This the saints know, and they hate and despise themselves because they see themselves with unclouded eyes. I should not have been so universally condemned had I not been so defenseless, so open, and so naked.”
― François Mauriac, quote from Viper's Tangle


“Even the genuinely good cannot, unaided, learn to love. To penetrate beyond the absurdities, the vices, and, above all, the stupidities of human creatures, one must possess the secret of a love which the world has now forgotten. Until that secret shall have been discovered, all betterment in conditions of life will be in vain”
― François Mauriac, quote from Viper's Tangle“Против некоего определённого вида тупости я бессилен.”
― François Mauriac, quote from Viper's Tangle


“Время, умелый вор, мало-помалу перетаскивает всё на свете на свой огромный пыльный склад.”
― François Mauriac, quote from Viper's Tangle


“Мы никогда не знаем, чего мы в действительности хотим, и вовсе не любим того, что, думается нам, мы любим.”
― François Mauriac, quote from Viper's Tangle


“[...] против некоего определенного вида тупости я бессилен. Нетрудно найти путь к живой душе, увидев ее даже сквозь преступления, сквозь самые плачевные пороки, но вульгарность – непреодолимая преграда.”
― François Mauriac, quote from Viper's Tangle


About the author

François Mauriac
Born place: in Bordeaux, France
Born date October 11, 1885
See more on GoodReads

Popular quotes

“Eve sucked air through her nose. "The next person, the very next person, who says that is going to know my wrath."

"I'm on a first-name basis with your wrath, sir. I guess this isn't the best time to tell you that McNab and I are thinking of cohabitating."

"Oh my God. My eye." Desperate, Eve pressed her fist to the twitch. "Not while I'm driving.”
― J.D. Robb, quote from Portrait in Death


“Leave it to a vampire to think a healthy guy in his late thirties or early forties was on his deathbed.”
― MaryJanice Davidson, quote from Undead and Unpopular


“You know the Prince song where the girl's phone rings but she tells him, "whoever's calling couldn't be as cute as you?" I long to live out this moment in real life.”
― Rob Sheffield, quote from Love Is a Mix Tape


“For the benefit of other lady travelers, I wish to explain that my "Hawaiian riding dress" is the "American Lady's Mountain Dress," a half-fitting jacket, a skirt reaching to the ankles, and full Turkish trousers gathered into frills falling over the boots,—a thoroughly serviceable and feminine costume for mountaineering and other rough traveling, as in the Alps or any other part of the world. I. L. B. (Author's note to the second edition, November 27, 1879.) Once”
― Isabella L. Bird, quote from Lady's Life in the Rocky Mountains


“Ei kukaan voi omistaa kaunista näkymää eikä mikään estä siitä iloitsemista.”
― Kamo no Chōmei, quote from Hojoki: Ten Foot Square House


Interesting books

Stargazer
(52.8K)
Stargazer
by Claudia Gray
The Collected Poems of W.B. Yeats
(31.2K)
The Collected Poems...
by W.B. Yeats
Lover Unleashed
(76.1K)
Lover Unleashed
by J.R. Ward
Diary of a Wimpy Kid
(296.6K)
Diary of a Wimpy Kid
by Jeff Kinney
Noughts & Crosses
(36.5K)
Noughts & Crosses
by Malorie Blackman
The Scorpio Races
(80.8K)
The Scorpio Races
by Maggie Stiefvater

About BookQuoters

BookQuoters is a community of passionate readers who enjoy sharing the most meaningful, memorable and interesting quotes from great books. As the world communicates more and more via texts, memes and sound bytes, short but profound quotes from books have become more relevant and important. For some of us a quote becomes a mantra, a goal or a philosophy by which we live. For all of us, quotes are a great way to remember a book and to carry with us the author’s best ideas.

We thoughtfully gather quotes from our favorite books, both classic and current, and choose the ones that are most thought-provoking. Each quote represents a book that is interesting, well written and has potential to enhance the reader’s life. We also accept submissions from our visitors and will select the quotes we feel are most appealing to the BookQuoters community.

Founded in 2023, BookQuoters has quickly become a large and vibrant community of people who share an affinity for books. Books are seen by some as a throwback to a previous world; conversely, gleaning the main ideas of a book via a quote or a quick summary is typical of the Information Age but is a habit disdained by some diehard readers. We feel that we have the best of both worlds at BookQuoters; we read books cover-to-cover but offer you some of the highlights. We hope you’ll join us.