Quotes from The Story of San Michele

Axel Munthe ·  368 pages

Rating: (1.9K votes)


“To become a good dog-doctor it is necessary to love dogs, but it is also necessary to understand them - the same as with us, with the difference that it is easier to understand a dog than a man and easier to love him.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Dievai visas gėrybes parduoda tikrąja kaina, yra pasakęs vienas senovės poetas. Jis būtų galėjęs pridurti, kad pačias verčiausias jie parduoda pigiausiai. Viskas, kas mums tikrai naudinga - nebrangu; tik už tai, be ko galima apsieiti, mokam didelius pinigus. Kas gražu - išvis neparduodama; visa tai nemirtingieji dievai mums duoda veltui.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“We know that we are going to die, in fact it is the only thing we know of what is in store for us. All the rest is mere guesswork, and most of the time we guess wrong. Like children in the trackless forest we grope our way through our lives in blissful ignorance of what is going to happen to us from one day to another, what hardships we may have to face, what more or less thrilling adventures we may encounter before the great adventure, the most thrilling of all, the Adventure of Death.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Why didn’t we build more hospitals and fewer churches, you could pray to God everywhere but you could not operate in a gutter!”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Kas nori prarasti pinigus - tepasilaiko juos sau, kas nori išsaugoti juos amžiams - teatiduoda kitam. be to, jūs neturite teisės pasilikti sau tų pinigų - juk jie nepriklauso jums, pinigai išvis nepriklauso žmonėms. Visi pinigai velnio nuosavybė, ir jis dieną naktį sėdi savo kontoroj ant aukso maišų ir perka už juos žmonių sielas. Pasistenkit greičiau atsikratyti nešvaraus pinigo, kurį jis bruka jums į delną, nelaikykite jo, nes šis prakeiktas metalas nudegins jums pirštus, įsisiurbs į kraują, apakins, užnuodys mintis ir sukietins širdį. Paaukokite jį "vargdienių seselėms", meskit tuos nelemtus pinigus į griovį - ten jų tikroji vieta! Kuriam galui krauti pinigus, jei vis tiek reikės jų netekti? Mirtis turi antrą raktą nuo jūsų pinigų skrynios.
Dievai visas gėrybes parduoda tikrąja kaina, yra pasakęs vienas senovės poetas. Jis būtų galėjęs pridurti, kad pačias verčiausias jie parduoda pigiausiai. Viskas, kas mums tikrai naudinga - nebrangu; tik už tai, be ko galima apsieiti, mokam didelius pinigus. Kas tikrai gražu - išvis neparduodama; visa tai nemirtingieji dievai mums duoda veltui. Nemokamai galima gėrėtis saulėtekiai ir saulėlydžiais, danguje plaukiančiais debesėliais, giriomis ir laukais, nuostabai jūra. Dykai mums čiulba paukščiai, veltui galim prisiskinti pakelėj lauko gėlių ir įeiti į žvaigždėtą Nakties menę. Vargšas miega geriau nei turtuolis. Paprastas maistas ilgainiui pasidaro skanesnis negu įmantrūs patiekalai Rico restorane. Pasitenkinimas ir sielos ramybė geriau mėgsta kaimo pirkelę negu ištaigingus meisto rūmus. Keletas bičiulių, nedaug, labai nedaug knygų ir šuo - štai ir viskas, ko reikia žmogui, kol jis turi pats save.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele“Happiness we can only find in ourselves, it is a waste of time to seek for it from others, few have any to spare. Sorrow we have to bear alone as best we can, it is not fair to try to shift it on others, be they men or women. We have to fight our own battles and strike as hard as we can, born fighters as we are.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“You cannot be a good doctor without pity.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Norstrom always used to say that I had two
different brains working alternatively in my head:
the well developed brain of a fool and the un-
developed brain of a sort of genius.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“that there is no drug as powerful as hope, that the slightest sign of pessimism in the face or words of a doctor can cost his patient his life.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“I thought you gave it all to me as a gift. I was mistaken. It was only a loan, and now you want it all returned to you to be handed over to another being who will rise in his turn out of the same eternity into which I am sinking back. Lord of Light, be it so! The Lord gave and the Lord taketh away, blessed be the name of the Lord!”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele“Dideli mes ar maži - visų mūsų šansai vienodi.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Mes žinom, kad mirsim - tiesą sakant, vien tą ir težinom apie savo ateitį. Visa kita yra tik spėliojimai, kurie dažniausiai nepasitvirtina. Kaip vaikai neįžengiamoj girioj kiūtinam apgraibom per gyvenimą, laimingi, kad nežinom, kas mums nutiks rytoj, su kokiais susidursime negandais, kokie šiurpūs išmėginimai mūsų laukia prieš patį šiurpiausią išmėginimą - Mirtį. Kartkarčiais apstulbę ryžtamės baikščiai prašnekinti savo likimą, bet atsakymo į klausimą negauname, nes žvaigždės per toli. Juo greičiau suprasime, kad mūsų likimas pareina nuo mūsų pačių, o ne nuo žvaigždžių, juo mums bus geriau. Laimę galime rasti tik patys savyje, nesitikėkite jos sulaukti iš kitų - laimės taip mažai, jog retas gali ja dalytis. Skausmą turime pakelti vieni - nesąžininga užkrauti jį kitam, vis tiek, ar tai būtų vyras, ar moteris. Kiekvienas iš mūsų turi pats savo jėgomis kvėpuoti ir kirsti iš paskutiniųjų, kaip pridera kovotojams, nes mes tokie ir esame gimę. Visi mes vieną dieną sulauksime taikos, - taikos, kuri bus garbinga net nugalėtajam, jeigu jis ištvėrė iki galo.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Dievas buvo toks mielaširdingas, jog padarė Mirtį nematomą žmogaus akims. Mes žinom, kad ji čia pat, seka įkandin mūsų kaip šešėlis ir niekuomet nuo mūsų nesitraukia, Ir vis dėlto jos nematom ir veik visai apie ją užmirštam. O keisčiausia tai, kad juo labiau artėjam prie kapo, juo mažiau galvojam apie Mirtį. Iš tikrųjų tik Dievas galėjo padaryti tokį stebuklą!”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Pačios meilės, kaip ir gėlės, amžius neilgas. Vyro meilė miršta natūralia mirtimi santuokoje, o moters meilė dažnai tveriai iki pat galo, virtusi grynai motinišku švelnumu nuvainikuotam savo svajonių didvyriui.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“- O kas yra Laikas? - paklausė gnomas.
-To aš negaliu paaiškinti, ir niekas tau nepasakys, kas yra Laikas. Sako, kad Laikas susideda iš trijų skirtingų dalykų: praeities, dabarties ir ateities.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele“Ateis laikas, kai žmogus nebejaus malonumo žudydamas. Bet kol dar taip nėra, žmogus negali vadintis civilizuotu, jis paprasčiausias barbaras, trūkstamoji grandis tarp laukinių jo protėvių, kurie žudydavo kits kitą akmeniniais kirvukais dėl žalios mėsos gabalo, ir ateities žmogaus.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Žinau, kad gyvenimas puikus, bet taip pat žinau, kad mes dažnai jį subjaurojame ir paverčiame kvailu farsu arba šiurpia tragedija, arba abiem iš karto; ir galiausiai žmogus nebežino, ką daryti - ar verkti, ar juoktis. Verkti lengviau, bet juoktis kur kas geriau - tik ne garsiai!”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Pakanka užeiti į klajojantį žvėryną, kad suprastume, kokie mes barbarai. Nuožmus laukinis žvėris ne tas, kuris uždarytas narve, o tas, kuris stovi prie jo.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Žmogus negalėtų pakelti gyvenimo, jei žinotų savo mirties valandą.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


“Gyvenimas tebėra toks kaip visuomet: nejautrus įvykiams, abejingas žmonių džiaugsmams ir sielvartui, nebylus ir mįslingas it sfinksas. Bet kad nebūtų monotoniškumo, scena, kurioje vyksta ši amžina tragedija, be paliovos keičiasi. Pasaulis, kuriame gyvenome vakar, - ne tas pasaulis, kuriame gyvename šiandien; jis, kaip ir mes patys, nepermaldaujamai skrieja per begalybę pasitikti savo likimo. Žmogus negali dukart nusimaudyti toje pačioje upėje, pasakė Herakleitas. Vieni šliaužioja keliais, kiti jodinėja ir važinėja automobiliais, dar kiti lenktyniauja su pašto balandžiais, skraidydami lėktuvais. Kam skubėti? Visi mes neišvengiamai prieisime kelio galą.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele“Death, the giver of Life, the slayer of Life, the beginning and the end.”
― Axel Munthe, quote from The Story of San Michele


About the author

Axel Munthe
Born place: in Oskarshamn, Sweden
Born date October 31, 1857
See more on GoodReads

Popular quotes

“The sadness you feel is not your own. It's his sadness you feel in your heart, Amy, for missing you.”
― Justin Cronin, quote from The Passage


“When you have two people who love each other, are happy and gay and really good work is being done by one or both of them, people are drawn to them as surely as migrating birds are drawn at night to a powerful beacon. If the two people were as solidly constructed as the beacon there would be little damage except to the birds. Those who attract people by their happiness and their performance are usually inexperienced. They do not know how not to be overrun and how to go away. They do not always learn about the good, the attractive, the charming, the soon-beloved, the generous, the understanding rich who have no bad qualities and who give each day the quality of a festival and who, when they have passed and taken the nourishment they needed, leave everything deader than the roots of any grass Attila's horses' hooves have ever scoured.”
― Ernest Hemingway, quote from A Moveable Feast


“Eric turned to me, kissed me on the lips very lightly, and looked at my face for a long moment. “He’ll spare you,” Eric said, and I understood he wasn’t really talking to me but to himself. “You’re too unique to waste.”
And then he opened the door.”
― Charlaine Harris, quote from From Dead to Worse


“Now one day, maybe I can forgive John Andersen for what he done to these trees, but I ain't gonna forget it. I figure forgiving is not letting something nag at you—rotting you out.”
― Mildred D. Taylor, quote from Roll of Thunder, Hear My Cry


“You forget, darling.
I am the local psychopath.”
― Kelley Armstrong, quote from Bitten


Interesting books

Where There's a Wolf, There's a Way
(3.6K)
Where There's a Wolf...
by Lisi Harrison
It Was Me All Along
(10.4K)
It Was Me All Along
by Andie Mitchell
Now You See Me
(12.8K)
Now You See Me
by Sharon J. Bolton
The Art of Asking; or, How I Learned to Stop Worrying and Let People Help
(24K)
The Art of Asking; o...
by Amanda Palmer
The Hidden Kingdom
(8.2K)
The Hidden Kingdom
by Tui T. Sutherland
Why We Make Things and Why It Matters: The Education of a Craftsman
(634)

About BookQuoters

BookQuoters is a community of passionate readers who enjoy sharing the most meaningful, memorable and interesting quotes from great books. As the world communicates more and more via texts, memes and sound bytes, short but profound quotes from books have become more relevant and important. For some of us a quote becomes a mantra, a goal or a philosophy by which we live. For all of us, quotes are a great way to remember a book and to carry with us the author’s best ideas.

We thoughtfully gather quotes from our favorite books, both classic and current, and choose the ones that are most thought-provoking. Each quote represents a book that is interesting, well written and has potential to enhance the reader’s life. We also accept submissions from our visitors and will select the quotes we feel are most appealing to the BookQuoters community.

Founded in 2023, BookQuoters has quickly become a large and vibrant community of people who share an affinity for books. Books are seen by some as a throwback to a previous world; conversely, gleaning the main ideas of a book via a quote or a quick summary is typical of the Information Age but is a habit disdained by some diehard readers. We feel that we have the best of both worlds at BookQuoters; we read books cover-to-cover but offer you some of the highlights. We hope you’ll join us.