Coping the quote
9+ quotes from Fault Lines by Nancy Huston

Quotes from Fault Lines

Nancy Huston ·  326 pages

Rating: (2.7K votes)


“If you say the same word a million times will it lose its meaning?”
― Nancy Huston, quote from Fault Lines


“You should always play with and not according to the rules, because a life with no danger in it is no life at all.”
― Nancy Huston, quote from Fault Lines


“Когато бях малък често се къпех заедно с мама и тя изобщо не си криеше гърдите от мен, дори можех да си играя с тях, но от няколко месеца тя реши, че вече ми е забранено и сега само татко има право да ги вижда, освен самата мама, разбира се. Странно нещо са женските гърди: в началото на живота носът ти постоянно е заврян в тях, а после малко по малко се отдръпват и идва един ден, в който дори нямаш право да ги виждаш. Но по телевизията и във филмите жените показват гърдите си пред всички, целите освен зърното, сякаш зърното съдържа някаква свещена тайна, а пък не е така. Най-често дори нямат мляко.”
― Nancy Huston, quote from Fault Lines


“Много обичам да се държа за ръката на татко, когато пресичаме улицата. След една или две години ще съм прекалено голям за това и сега искам да се възползвам колкото се може повече.”
― Nancy Huston, quote from Fault Lines


“Цялата сутрин гледам телевизия. Знам, че това би вбесило мама, но татко ми дава. Той казва, че умните хора имат нужда да опознаят тъпотата на света, и това ми разрешава да гледам телевизия, но това си остава между нас.”
― Nancy Huston, quote from Fault Lines


“Тази пролет за пръв път сетих цикъла на една година. Когато листата започнаха да поникват по дърветата, аз си спомних как те бяха поникнали миналата пролет, и смаян си казах: „Значи това е една година.”
― Nancy Huston, quote from Fault Lines


“Щастлива съм, че най-после живея с някого, който ме слуша и ме взема насериозно, вместо постоянно да ми казва да си оправя леглото или да разчистя масата.”
― Nancy Huston, quote from Fault Lines


“След няколко кратки ноти, акцентирани в стакато, следва акорд, гласът на мама се промъква сред нотите му, превзема една от тях и отскача до небето: започва се. В накъсан ритъм тя слиза от високите ноти, изпети с разчувстваща нежност, до дълбоките и тъмни води на ниските тонове, които изпява като стенание, сякаш животът я напуска, капка по капка. Понякога прави един шум с устните си, сякаш се отваря капачка, на други места се удря по гърдите с длан, за да подчертае музиката, която се лее от гърлото ѝ. Сякаш гласът ѝ разказва някаква история – не само историята на живота ѝ, но и тази на цялото човечество – войните и глада, битките и изпитанията, победите и пораженията. А понякога гласът ѝ бушува в заплашителни вълни, като океана по време на буря, друг път е като водопад, който се спуска по скалата, подскача по камъните и се втурва разпенен надолу към пищната тъмна долина. Гласът ѝ рисува около главата ми златни кръгове като Сатурнови пръстени, люлее се лудешки отгоре надолу, сякаш танцува френски канкан, жалее и потръпва, увива се около някое е ниско фа като бръшлян около ствол на дърво, след като се гмурва в кристалносините води на акорда в сол мажор, който Питър повтаря неколкократно с лявата си ръка… Във възторг съм. Мама е права: никой никога не е използвал гласа си така.”
― Nancy Huston, quote from Fault Lines


“Усещам, че татко въздъхна с облекчение, въпреки че не се чува никакъв шум. Истината е, че атмосферата се разведрява винаги когато майка ми излезе от някоя стая, и се напряга всеки път, когато влезе някъде – така е. Майка ми е страхотен човек, обожавам я и бих дал всичко, за да е щастлива и спокойна, и ми се струва, че татко мисли абсолютно същото. Очите ни се срещат за миг над масата, на която сме закусили, си го казват. После татко става и започва да раздига масата, като си подсвирква, а аз се връщам в стаята си, да се облека.”
― Nancy Huston, quote from Fault Lines


About the author

Nancy Huston
Born place: in Calgary, Alberta, Canada
Born date September 16, 1953
See more on GoodReads

Popular quotes

“Like every other guide or wildlife lover who is eventually eaten or trampled, I felt that I had a bond with this herd that would make me safe with them. I wanted to try my luck again.”
― Peter Allison, quote from Whatever You Do, Don't Run: True Tales Of A Botswana Safari Guide


“Think of me. Remember me. Love me.”
― Jennifer McMahon, quote from Don't Breathe a Word


“My husband claims I have an unhealthy obsession with secondhand bookshops. That I spend too much time daydreaming altogether. But either you intrinsically understand the attraction of searching for hidden treasure amongst rows of dusty shelves or you don't; it's a passion, bordering on a spiritual illness, which cannot be explained to the unaffected.”
― Kathleen Tessaro, quote from Elegance


“I often regret the fact that you can't rub out words in mid-air like you can on paper, that there isn't a special pen that you can wave in front of you to remove the clumsy words before anyone can hear them.”
― Delphine de Vigan, quote from No and Me


“Бях уморена; изпотрепвах се от работа и все не вървеше. Кимет не виждаше, че имам нужда от малко помощ, вместо цял живот все аз да помагам, никой не ме забелязваше и всички изискваха все повече от мен, сякаш не съм човек. А Кимет, дай му да взема гълъби и да ги подарява. В неделя излизаше със Синтет. А ни беше казал, че иска да сложи кош на мотора, за да излизаме всички. Той със сина отзад, а аз в коша с дъщерята. Но, както казах, в неделя излизаше със Синтет и мисля, че отиваха да патрулират, както си бяха наумили. Понякога все още се оплакваше от крака, но веднага млъкваше, тъй като синът ни омотаваше крака си с един парцал и обикаляше столовата, преструвайки се на куц, а Рита след него, вдигнала нагоре ръчички. Кимет се ядосваше, че възпитавам децата като циганчета.”
― Mercè Rodoreda, quote from The Time of the Doves


Interesting books

Unhinged
(18.2K)
Unhinged
by A.G. Howard
The Desert Spear
(63.5K)
The Desert Spear
by Peter V. Brett
Chasm City
(16.3K)
Chasm City
by Alastair Reynolds
The Poetic Edda
(5.5K)
King Leopold's Ghost
(29.3K)
King Leopold's Ghost
by Adam Hochschild
Brokeback Mountain
(24K)
Brokeback Mountain
by Annie Proulx

About BookQuoters

BookQuoters is a community of passionate readers who enjoy sharing the most meaningful, memorable and interesting quotes from great books. As the world communicates more and more via texts, memes and sound bytes, short but profound quotes from books have become more relevant and important. For some of us a quote becomes a mantra, a goal or a philosophy by which we live. For all of us, quotes are a great way to remember a book and to carry with us the author’s best ideas.

We thoughtfully gather quotes from our favorite books, both classic and current, and choose the ones that are most thought-provoking. Each quote represents a book that is interesting, well written and has potential to enhance the reader’s life. We also accept submissions from our visitors and will select the quotes we feel are most appealing to the BookQuoters community.

Founded in 2018, BookQuoters has quickly become a large and vibrant community of people who share an affinity for books. Books are seen by some as a throwback to a previous world; conversely, gleaning the main ideas of a book via a quote or a quick summary is typical of the Information Age but is a habit disdained by some diehard readers. We feel that we have the best of both worlds at BookQuoters; we read books cover-to-cover but offer you some of the highlights. We hope you’ll join us.