20+ quotes from My Sweet Orange Tree by José Mauro de Vasconcelos

Quotes from My Sweet Orange Tree

José Mauro de Vasconcelos ·  208 pages

Rating: (17.4K votes)


“دیگر به راستی می دانستم درد یعنی چه. درد به معنای کتک خوردن تا حد بیهوشی نبود. بریدن پا بر اثر یک تکه شیشه و بخیه زدن در داروخانه نبود. درد یعنی چیزی که دل آدم را در هم می شکند و انسان ناگزیر است با آن بمیرد بدون آنکه بتواند رازش را برای کسی تعریف کند.، دردی که انسان را بدون قدرت دست و سر باقی می گذارد و انسان حتی یارای آن را ندارد که سرش را روی بالشت حرکت دهد. ”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“در خانه ما فقر به اندازه ای بود که آدم خیلی زود یاد می گرفت چیزی را تلف نکند، هرچیزی پول می برد، گران بود.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“برای کشتن که حتما لازم نیست انسان هفت تیر بوک جونز را بردارد و تق تق، شلیک کند! من به این طرز کشتن معتقد نیستم. انسان می تواند کسی را در قلبش بکشد. اگر انسان از دوست داشتن کسی دست بردارد، او را در قلب خود کشته است. سر آخر هم که او خودش روزی خواهد مرد”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Matar no quiere decir que uno tome el revólver de Buck Jones y haga ¡bum! No es eso. Uno lo mata en el corazón. Va dejando de querer. Y un buen día la persona muere.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“باید یک چیز را به من قول بدهی. تو قلب عجیبی داری زه زه

ـ به شما قول می دهم، اما نمی خواهم گولتان بزنم. من قلب عجیبی ندارم. شما این را می گویید چون من را در خانه نمی شناسید

ـ این مهم نیست. برای من تو قلب عجیبی داری. بعد از این نمی خواهم که برایم گل بیاوری، مگر اینکه به تو گلی بدهند. قول می دهی؟

ـ قول می دهم. اما لیوان؟ همیشه خالی می ماند؟

ـ این لیوان دیگر ابداً خالی نمی ماند. وقتی به آن نگاه می کنم قشنگ ترین گلهای دنیا را در آن می بینم و آن وقت فکر می کنم این گل را بهترین شاگردم به من هدیه داده است. قبول؟

دیگر می خندید. دستم را رها کرد و با مهربانی گفت: حالا می توانی بروی، قلب طلایی کوچولو

― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“—Y hay más. Tan pronto no van a cortar tu planta de naranja-lima. Cuando la corten estarás lejos y no sentirás nada.
Sollozando me abracé a sus rodillas.
—Ya no me interesa, papá. No me interesa…
Y mirando su rostro, que también se encontraba lleno de lágrimas, murmuré como un muerto:
—Ya la cortaron, papá, hace más de una semana que cortaron mi planta de naranja-lima.

Los años pasaron, mi querido Manuel Valadares. Hoy tengo cuarenta y ocho años y, a veces, en mi nostalgia, siento la impresión de que continúo siendo una criatura. Que en cualquier momento vas a aparecer trayéndome fotos de artistas de cine o más bolitas. Tú fuiste quien me enseñó la ternura de la vida, mi Portuga querido. Hoy soy yo el que tiene que distribuir las bolitas y las figuritas, porque la vida sin ternura no vale gran cosa. A veces soy feliz en mi ternura, a veces me engaño, lo que es más común.
En aquel tiempo… En el tiempo de nuestro tiempo no sabía que muchos años antes un Príncipe Idiota, arrodillado frente a un altar, preguntaba a los iconos, con los ojos llenos de lágrimas:

“¿POR QUÉ LES CUENTAN LAS COSAS A LAS CRIATURITAS?”

Y la verdad es, mi querido Portuga, que a mí me contaron las cosas demasiado pronto.
¡Adiós!”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“...porque la vida sin ternura no vale nada.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Matar não quer dizer a gente pegar o revólver de Buck Jones e fazer Bum! Não é isso. A gente mata no coração. Vai deixando de querer bem. E um dia a pessoa morreu.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“För att ta livet av en människa behöver man ju inte sikta med Buck Jones revolver och göra pangpang med den. Det var inte så jag menade. Utan man kan också döda en människa i sitt hjärta. Man gör så att man slutar att tycka om den människan. Och en vacker dag är den människan död.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Agora você sozinho. Nada de medo que você está ficando um homenzinho. Meu”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Манговото дръвче си е мое. Първа го хванах.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Güzel bir köşe var. Yiyecek bir şeyler götürürüz. En çok ne istersin?"
"Seni, Portuga."
"Ben salamdan, yumurtadan, muzdan söz ediyorum..."
"Her şeyi severim. Evde yiyecek bir şey bulunduğumuz zaman sevmeyi öğrendik.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Beni vermek istemezlerse satın alabilirsin. Babamın hiç parası yok. Beni satıcağından eminim. Çok para isterse, Seu Jacob'un dükkanında müşterilerine yaptığı gibi birkaç taksitte edersin...”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Parece qu están demasiado viejitos para la vida y cansados de todo...”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Mas que lindo pezinho de Laranja Lima! Veja que não tem nem um espinho. Ele tem tanta personalidade que a gente de longe já sabe que é Laranja Lima. Se eu fosse do seu tamanho, não queria outra coisa. – Mas eu queria um pé de árvore grandão. – Pense bem, Zezé. Ele é novinho ainda. Vai ficar um baita pé de laranja. Assim ele vai crescer com você. Vocês dois vão se entender como se fossem dois irmãos. Você viu o galho? É verdade que é o único que tem, mas parece até um cavalinho feito pra você montar.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Benim suçum değil... Benim suçum değil... Benim suçum değil... Benim suçum değil...”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Birkaç gün sonra her şey bitti. Yaşamaya hükümlüydüm. Yaşamaya!”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Ben şimdi de, bu iki kuşu düşünüyordum. Muhabbetkuşunu ve kanaryayı. Ne Yapmışlardı onları? Orlando Cabelo de Fogo'nun ispinozu gibi belki onlar da üzüntüden ölecekti.. Belki özgürlüklerine kavuşturmak için kafeslerinin kapısını açmışlardı. Ama bu da onları öldürmek gibi bir şey olurdu. Çünkü uçmayı unutmuşlardı artık.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Herkes avluya giriyor ve öğretmenin bulunduğu yeri arıyor. Öğretmen bizi dörder dörder sıraya diziyor, koyunlar gibi sınıfa giriyoruz.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


“Saat dördü geçmişti ve babamın gözleri bana acı çektirmeye devam ediyordu.”
― José Mauro de Vasconcelos, quote from My Sweet Orange Tree


About the author

José Mauro de Vasconcelos
Born place: in Rio de Janeiro, Brazil
Born date February 26, 1920
See more on GoodReads

Popular quotes

“Cause I don't think we ever really get over our childhood. It's always there, waiting.”
― Ted Dekker, quote from Skin


“Sometimes life is stranger than art.”
― H.P. Mallory, quote from Fire Burn and Cauldron Bubble


“Voices of boys were by the river-side.
Sleep mothered them; and left the twilight sad.”
― Wilfred Owen, quote from The Collected Poems of Wilfred Owen


“I’ll wait until we’re both older,” the kid went on, “and then I’ll nail her.”Van hit the brakes. “What?”“Like you and Aunt Irene.”Panic beginning to set in, Van asked again, “What?”“That’s what you told her last night when I was scrubbing the pots from dinner. You were going to nail her. Then you laughed.”Oh, shit. “Uh, Ric . . .”“And so I’ll just wait until my future mate and I are older and then I’ll nail her. Or we’ll nail each other. That sounds like more fun. Nailing each other.”“Listen, Ulrich—”“What is that, anyway? Nailing? The way Aunt Irene smiled when you said it; I’m guessing its fun, right?”
― quote from Big Bad Beast


“It is only, she thought, that I thought you brought my bear, and life lit up for a moment. And now it is returned to its usual dimness, which truly I had thought was bright enough for me.”
― Margo Lanagan, quote from Tender Morsels


Interesting books

First Person
(348)
First Person
by Vladimir Putin
The Wheel of Osheim
(8.3K)
The Wheel of Osheim
by Mark Lawrence
The Girl Who Drank the Moon
(20.3K)
The Girl Who Drank t...
by Kelly Barnhill
Everything on a Waffle
(9.5K)
Everything on a Waff...
by Polly Horvath
Crown of Souls
(203)
Crown of Souls
by Ronie Kendig
The Book of the Thousand Nights and One Night
(60.5K)

About BookQuoters

BookQuoters is a community of passionate readers who enjoy sharing the most meaningful, memorable and interesting quotes from great books. As the world communicates more and more via texts, memes and sound bytes, short but profound quotes from books have become more relevant and important. For some of us a quote becomes a mantra, a goal or a philosophy by which we live. For all of us, quotes are a great way to remember a book and to carry with us the author’s best ideas.

We thoughtfully gather quotes from our favorite books, both classic and current, and choose the ones that are most thought-provoking. Each quote represents a book that is interesting, well written and has potential to enhance the reader’s life. We also accept submissions from our visitors and will select the quotes we feel are most appealing to the BookQuoters community.

Founded in 2018, BookQuoters has quickly become a large and vibrant community of people who share an affinity for books. Books are seen by some as a throwback to a previous world; conversely, gleaning the main ideas of a book via a quote or a quick summary is typical of the Information Age but is a habit disdained by some diehard readers. We feel that we have the best of both worlds at BookQuoters; we read books cover-to-cover but offer you some of the highlights. We hope you’ll join us.