Quotes from De avonden

Gerard Reve ·  191 pages

Rating: (5.5K votes)


“Kijk,' zei zijn moeder. Ze stond voor het gasstel en wees achter zich op het aanrecht. 'Bedoel je die fles?' vroeg hij. Er stond een fles met donkerrode vloeistof. Op de hals zat een oranje capsule. Hij trad naderbij. 'Wat is dat?' vroeg hij. 'Ik heb een fles wijn gekocht voor vanavond ,' antwoordde ze, een aantal oliebollen uit de braadpan wippend. 'Dat is prachtig,' zei Frits. Hij nam de fles bij de hals op. Er zat een blauw etiket op met een gele rand. 'Bessen-appel,' las hij zacht. 'Bessen-appel,' zei hij bij zichzelf, 'bessen-appel. Help ons, eeuwige, onze God. Zie onze nood. Uit de diepten roepen wij tot u. Verschrikkelijk.”
― Gerard Reve, quote from De avonden


“Ik adem, en ik beweeg, dus ik leef. Is dat duidelijk? Welke beproevingen ook komen, ik leef.'
Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. 'Het is gezien,' mompelde hij, 'het is niet onopgemerkt gebleven.' Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap.”
― Gerard Reve, quote from De avonden


“Laten we ons nergens wat van aantrekken en op de gewone tijd gaan eten.”
― Gerard Reve, quote from De avonden


“Er staan boterhammen voor je in het buffet,' zei zijn moeder. 'Dank je wel,' zei hij. Ze schakelde de radio in. 'Geen landbouw, geen veeteelt, geen slechte muziek, geen geoudehoer,' zei Frits. geen walsen van Strauss, geen illustratieve muziek. Laat alleen het allerbeste doorkomen. Toon, desnoods een gebrekkige, maar vooruitstrevende smaak.' 'Ik krijg er hoofdpijn bij,' dacht hij.
'Je bent niet aleen in huis,' zei ze. 'Je moet ook eens aan iemand anders denken. Het wordt tijd, dat je eens met anderen rekening houdt.' De radio was warm geworden en begon geluid te geven. 'Ik ben zo alleen en denk steeds aan jou,' zong een tenor. Zijn vader draaide de knop naar links, maar juist nog niet uit. Men kon horen, dat er gezongen werd, maar verder niets onderscheiden. 'Zo wordt het toestel gesmoord,' dacht Frits, kwam naderbij en zocht de schaal af. Tenslotte draaide hij de knop af.”
― Gerard Reve, quote from De avonden


“Om negen uur, toen het goed licht was geworden, werd hij wakker. 'De tweede dag van Christus is aangebroken,' dacht hij. 'Het is vrijwel zeker,' zei hij hardop, toen hij de hemel boven de huizen bekeek, 'dat het helder, droog weer wordt. Laat ik niet te lang blijven liggen.' ...

'Het lijkt wel.' zei hij zacht, de radio inschakelend en aan het raam tredend 'of de zon doorkomt.' U hoort thans de cantate voor de tweede kerstdag van Johan Sebastiaan Bach,' zei de omroeper. Frits stelde het toestel zuiver af, holde naar zijn slaapkamer, kwam met zijn shagdoos terug en rolde, op de divan gezeten, zo snel een sigaret, dat hij deze kon aansteken op het ogenblik, dat het onregelmatige geraas van het stemmen van de muziekinstrumenten had opgehouden. ' Nu ben ik gelukkig, ' zei hij hardop en grinnikte.”
― Gerard Reve, quote from De avonden“Godverdomme,' zei hij, 'gooi iemand anders wat op zijn poten.”
― Gerard Reve, quote from De avonden


“Men kan weg moeten, zonder dat men ergens heen moet. Dat zijn de gevallen, dat men ergens vandaan moet.”
― Gerard Reve, quote from De avonden


“Het dooreen mengen van een zorgvuldig toebereide maaltijd geldt als een belediging van degene, die hem heeft gekookt [...]”
― Gerard Reve, quote from De avonden


“The body needs to be thrown out of equilibrium from time to time, it needs a good poisoning.”
― Gerard Reve, quote from De avonden


“It is no disaster to be unhappy but how discouraging it must be to know that there is nothing to pin the blame on, outside oneself?”
― Gerard Reve, quote from De avondenAbout the author

Gerard Reve
Born place: in Amsterdam, Netherlands
Born date December 14, 1923
See more on GoodReads

Popular quotes

“I thought broken things couldn’t help but love other broken things.”
― Mariana Zapata, quote from The Wall of Winnipeg and Me


“Oh, please, Barrick, sweet angry Barrick, don’t fall in love with Death.”
― Tad Williams, quote from Shadowmarch


“There was so much of beauty here: the neat, small tracks of a foraging creature, stoat or marten; the inticate tracery of a skeleton leaf, still clinging vainly to its parent tree as, little by little, time stripped it of its substance, leaving only the delicate remembrance of what it had been.”
― Juliet Marillier, quote from The Dark Mirror


“We all have stories we tell ourselves. We tell ourselves we are too fat, or too ugly, or too old, or too foolish. We tell ourselves these stories because they allow us to excuse our actions, and they allow us to pass off the responsibility for things we have done - maybe to something within our control, but anything other than the decisions we have made...And it is past time, I think, for you to stop telling that particular story, and tell the story of yourself. Stop defining yourself in terms of them. You don't just have to exist in the empty spaces they leave. There are times in our lives when we have to realize our past is precisely what it is, and we cannot change it. But we can change the story we tell ourselves about it, and by doing that, we can change the future.”
― Eleanor Brown, quote from The Weird Sisters


“With you,love is a trophy that comes in different sizes, and you're always trying to get the biggest one out there. Mine wasn't the biggest, or the shiniest. For me, love is a ribbon. It doesn't matter what color or size it is, as long as I can pin it to my heart”
― S.L. Naeole, quote from Falling From Grace


Interesting books

Hawaii
(64K)
Hawaii
by James A. Michener
Zorba the Greek
(26.4K)
Zorba the Greek
by Nikos Kazantzakis
The Decameron
(27.8K)
The Decameron
by Giovanni Boccaccio
The Tale of Despereaux
(131.5K)
The Tale of Desperea...
by Kate DiCamillo
Pretty Little Liars
(172.7K)
Pretty Little Liars
by Sara Shepard
Till We Have Faces
(42.3K)
Till We Have Faces
by C.S. Lewis

About BookQuoters

BookQuoters is a community of passionate readers who enjoy sharing the most meaningful, memorable and interesting quotes from great books. As the world communicates more and more via texts, memes and sound bytes, short but profound quotes from books have become more relevant and important. For some of us a quote becomes a mantra, a goal or a philosophy by which we live. For all of us, quotes are a great way to remember a book and to carry with us the author’s best ideas.

We thoughtfully gather quotes from our favorite books, both classic and current, and choose the ones that are most thought-provoking. Each quote represents a book that is interesting, well written and has potential to enhance the reader’s life. We also accept submissions from our visitors and will select the quotes we feel are most appealing to the BookQuoters community.

Founded in 2023, BookQuoters has quickly become a large and vibrant community of people who share an affinity for books. Books are seen by some as a throwback to a previous world; conversely, gleaning the main ideas of a book via a quote or a quick summary is typical of the Information Age but is a habit disdained by some diehard readers. We feel that we have the best of both worlds at BookQuoters; we read books cover-to-cover but offer you some of the highlights. We hope you’ll join us.